ΠΡΟΦΙΛ

Η «Οικοϋγιεινή» είναι ατομική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2010 στη Δράμα, από τον Αντώνη Σ. Μελισσινό.

 

Η «Οικοϋγιεινή» αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με γνώμονα την πρόληψη, τον έλεγχο και την ολοκληρωμένη καταπολέμηση.

 

Εφαρμόζει ολοκληρωμένα προγράμματα Διαχείρισης και ακολουθεί οικολογικές μεθόδους δίνοντας έμφαση στην πρόληψη. Είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση Απολυμάνσεων–Απεντομώσεων–Μυοκτονιών η οποία κερδίζει συνεχώς την εμπιστοσύνη και το σεβασμό των πελατών της με την παροχή αξιόπιστων, λειτουργικών και με ανταγωνιστικό κόστος προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Η εφαρμογή γίνεται αποκλειστικά υπό την παρουσία μου με το εξειδικευμένο συνεργείο μου και μόνο στα σημεία που κρίνεται απαραίτητο. Έτσι αποφεύγεται η δέσμευση οικονομικών πόρων από σας.

 

Στην «Οικουγιεινή» κάθε πρόγραμμα απεντόμωσης-μυοκτονίας-απολύμανσης είναι ξεχωριστό. Καταρτίζεται βάση μελέτης που προηγείται στο χώρο της επιχείρησης. Η πολιτική αυτή έχει επιτρέψει στην «Οικουγιεινή» αφ’ ενός να ασκεί αποτελεσματικότερο έλεγχο, εφόσον υπάρχει πλήρη εικόνα των χώρων που προστατεύονται και αφετέρου να συνδυάζει το όνομα της με ένα ολοένα αναπτυσσόμενο δίκτυο ικανοποιημένων πελατών.

 

Η «Οικουγιεινή» ιδρύθηκε με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο τομέα Απεντομώσεων-Μυοκτονιών-Απολυμάνσεων, μηδενίζοντας έτσι την απόσταση που υπήρχε μεταξύ των προσδοκιών του πελάτη και των αντιλήψεων αρκετών εταιρειών Απολύμανσης, για τις προδιαγραφές που πρέπει να έχουν οι υπηρεσίες Απεντόμωσης-Μυοκτονίας-Απολύμανσης.

 

Στρατηγική επιλογή της «Οικουγιεινής», από την έναρξη της λειτουργίας της, είναι η εστίαση στον Πελάτη προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας δίνοντας έμφαση στις ανάγκες του.

 

Σε σύντομο χρονικό διάστημα η πελατοκεντρική της φιλοσοφία δικαιώθηκε, και πολλές καταξιωμένες εταιρείες του Νομού Δράμας και ευρύτερα, από τους κλάδους Τροφίμων, Εμπορίου, Υγείας, Μαζικής Εστίασης, Καλλιεργειών, Μεταφορών αλλά και από ιδιώτες, Δημόσιες Υπηρεσίες, Ξενοδοχεία κλπ, που εμπιστεύθηκαν την προστασία των εγκαταστάσεών τους στην «Οικουγιεινή» και στο ολοκληρωμένο της πρόγραμμα ελέγχου ζωικών παρασίτων.

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ – ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ